වැල්ලවායේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක්

39

වැල්ලවාය – හඳපානාගල විද්‍යාලයේ පවතින ගුරු පුරප්පාඩුවලට විසදුම් ඉල්ලා එම පාසලේ ඉගෙනුම ලබන දරුවන්ගේ දෙමාපියන් පිරිසක් අද වැල්ලවාය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත වුණා.

එහිදී විරෝධතාකරුවන් අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ගේට්ටුව කඩා බිද කාර්යාල පරිශ්‍රයට පැමිණ විරෝධතාවයේ නිරත වූ බවයි NEWS24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

අනතුරුව, හෙට දිනයේදී පාසලට ගුරුවරුන් තිදෙනෙකු ලබාදීමට කටයුතු කරන බවට නියෝජ්‍ය කලාප අධ්‍යක්ෂවරයා දෙමාපියන්ට ලිඛිතව පොරොන්දුවීමත් සමග පැය 03කට ආසන්න කාලයක් පැවති විරෝධතාව අවසන් වුණා.

Your Comments