“වැඩ වර්ජන ගැන විපක්ෂයට චෝදනා කිරීම සාධාරණ නැහැ”

13

රටේ ක්‍රියාත්මක වැඩ වර්ජන සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයට චෝදනා කිරීම සාධාරණ නොවන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි මහතා පවසනවා.

මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ සැබෑ ලෙසම රාජ්‍ය අංශය තුළ වැටුප් ගැටලු‍වක් පවතින බවයි.

Your Comments