වැඩකරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සුරකින බව ඇමති දිනේෂ් කියයි

20

වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්‍ෂිත කරමින් රට තුළ සංවර්ධනය වේගවත් කරන බව අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

බොරලු‍ගොඩ ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හෙතෙම ඒ බව කියා සිටියා.

 

Your Comments