ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු 3ක් සමග නාවුක භටයෙක් අත්අඩංගුවට

39

ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු 3ක් සමග නාවුක භටයකු මැදවච්චිය පූනෑව ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
පොලීසිය සඳහන්කළේ සැකකරු විසින් මැදවච්චිය නගරයේ විදුලි උපකරණ සැළකොට ගොස් 5,000 ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුවක් සහ 1,000 ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු 2ක් ලබා දී භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරා ඇති බවයි.
එම අවස්ථාවේදී වෙළඳසැල් හිමියා විසින් එම මුදල් නෝට්ටු ව්‍යාජ ඒවා බවට හදුනාගෙන ඇති අතර ඒ පිළිබඳ ඔහු මැදවච්චිය පොලීසියට කළ දැනුම්දීමකින් අනතුරුව සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
එලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ 28 හැවිරිදි රාජාංගනය ප්‍රදේශයේ පදිංචි අයෙක්.

Your Comments