“වසර 5ක් පැවති ආණ්ඩුවේ ක්‍රියා පිළිවෙත එපාවූ ජනතාව නිවැරදි තීන්දුවක් ගත්තා”

22

වසර 5ක් පැවති ආණ්ඩුවේ ක්‍රියා පිළිවෙත එපා වී ඇති බැවින් ජනතාව නිවැරදි තීන්දුවක් ගෙන ඇති බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කළේ ජනතාවට සාධාරණය ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

අයාලේ ගිය රට හරි මඟට ගැනීමට ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් පරිදි, ආර්ථිකය මුල සිට ගොඩනැගීමට මෙන්ම රටේ පාලන තන්ත්‍රය හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පවා සම්පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් කරන බවද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

Your Comments