“වසර 20කින් ආසියා වෙළදපලේ කේන්ද්‍රස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවයි”

22

තවත් වසර 20 කින් ශ්‍රී ලංකාව ආසියා වෙළදපලේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

ආසියා දේශපාලන පක්ෂවල ජාත්‍යන්තර සමුළුවට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

ආසියානු රටවල් අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය සහ විශ්වාසය වැඩිදියුණු කිරීම උදෙසා විවිධ දේශපාලන පක්ෂ අතර සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම, කලාපීය සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය සහ තිරසර සාමය හා සමෘද්ධිමත් බව සදහා උචිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම යන්න මෙම සමුළුවේ අරමුණයි.

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය හා විදේශකටයුතු අමාත්‍යාංශය එක්වයි මෙම සමුළුව සංවිධාන කර තිබුණේ.

Your Comments