වව්නියාවේ නිවසක ගින්නක්
මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

17

වවුනියාව,පරනාට්කල් ගම්මානයේ නිවසක ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

ගින්නෙන් නිවසට දැඩි හානි සිදුව ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.

නිවැසියන් නිවසින් බැහැරව ගොස් සිටි අවස්ථාවක ගින්න හට ගෙන ඇති බව සදහන්.

වවුනියාව නගර සභා ගිනි නිවීමේ ඒකකය සහ වවුනියාව නගර සභා ගිනි නිවීමේ ඒකකය එක්ව ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබුණා.

ගින්න හේතුවෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නැහැ.

විදුලි කාන්දුවක් ගින්නට හේතුවන්නට ඇති බවටයි පොලිසිය සැක පළ කරන්නේ.

Your Comments