වව්නියාවේදී දුම්රියක් පිලි පනී

11

වව්නියාව සිට කොළඹ බලා ධාවනය වු ශිඝ්‍රගාමි දුම්රියක් අද උදැසන වව්නියාව අවුසදපිටිය ප්‍රදේශයේ දී පීලිපැනීමකට ලක් ව තිබෙනවා.
මේ හේතුවෙන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කලේ.
දුම්රිය පීලිගත කිරීම් කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙනවා.

Your Comments