වයඹ පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් – පාලනය ආණ්ඩුකාරවරයා යටතට

7

වයඹ පළාත් සභාවේ පාලනය ආණ්ඩුකාරවරයා යටතට පවරා තිබෙනවා. ඒ ඊයේ දිනයෙන් එහි නිල කාලය අවසන් වීමත් සමගයි.
වයඹ පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් වීමත් සමඟ මේ වන විට පළාත් සභා 05 ක නිල කාලය අවසන් වී තිබෙනවා.
පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී උතුරුමැද, නැගෙනහිර සහ සබරගමුව යන පළාත් සභාවල නිල කාලය අවසන් වුණා.
මීට අමතරව පසුගිය සඳුදා මධ්‍යම පළාත් සභාවේ නිල කාලය ද අවසන් වූ අතර මේ මස 25 වනදා උතුරු පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් වීමට නියමිතයි.
ලබන වසරේ අප්‍රේල් මස 10 වනදා දකුණු පළාත් සභාවේත්, 21 වනදා බස්නාහිර පළාත් සභාවේත්, සැප්තැම්බර් මස 08 වනදා ඌව පළාත් සභාවේත් නිල කාලය අවසන් වීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.
මේ අතර පළාත් සභා සීමානීර්ණ සමාලෝචන කමිටු වාර්තාව මේ වන විට සකස් කරමින් පවතින බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළා.
කෙසේවෙතත් එම වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත්කරන දිනය සම්බන්ධයෙන් මේ වන තෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

Your Comments