වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි ගැන දැනුම් දෙන්නැයි ඉල්ලිමක් 

39

වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි පිළිබදව තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂිකව වගාකෙරෙන බෝගවලින් සියයට තිහත් තිස්පහත් අතර ප්‍රමාණයක් වන සතුන් විනාශ කරන බවයි පර්යේෂණවලින් හෙලිවී ඇත්තේ.
මේ හේතුවෙන් වාර්ෂිකව මෙරට සිදුවන වගා හානිවල වටිනාකම රුපියල් කෝටි 1,800 කට අධිකයි.
එසේම ගොවීන් 80 කට වැඩි පිරිසක් වාර්ෂිකව වන අලි ප්‍රහාරවලින් මියයන බව ද සමීක්ෂණවලින් අනාවරණ වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව, වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානි පිළිබද තොරතුරු ලබාගෙන ගොවීන්ට යම් සහනයක් සැලසීමටයි කෘෂි කර්ම අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත්තේ
එම තොරතුරු 0112 87 20 94 අංකයට දුරකතනයෙන් ලබා දිය හැකියි.
 

Your Comments