වන අලි 7 දෙනෙකු මිය ගිය වඟුරු බිම සම්පූර්ණයෙන් පිරිසිදු කෙරේ

59

මඬේ එරීමෙන් වනඅලින් 7 දෙනෙකු මිය ගිය පොළොන්නරුව – තුම්මෝදර ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික උද්‍යානයේ වඟුරු බිම සම්පූර්ණයෙන් පිරිසිදු කිරීමට වනජිවි දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.
දැනටමත් එහි පාසි ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.
ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික උද්‍යානයේ වගුරු බිමක මියගොස් සිටියදී හමුවූ වන අලි හත්දෙනාගේ සිරුරු ඊයේ ගොඩගනු ලැබුවා.
ඒ, පොළොන්නරුව වනජීවී කාර්යාලයේ සහ යුද හමුදා නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන්.

Your Comments