වදක තනතුරට සම්මුඛ පරීක්ෂණ අද සිට

15

වදක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ අද සහ හෙට යන දෙදින බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත්වෙනවා.
අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ, තෝරාගත් අයඳුම්කරුවන් 79 දෙනෙකු සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බවයි.
එම අයඳුම්කරුවන් 79 දෙනා අතරින් වදක තනතුර සඳහා සුදුසු පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු තෝරාපත්කර ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.
වදක තනතුර සඳහා අයඳුම්පත් 102ක් ලැබී තිබුණු අතර බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ කණ්ඩායමක් විසින් එම අයදුම්පත්‍ර සලකා බැලීමේන් අනතුරුව අයඳුම්පත් 79ක් තෝරා ගත්තා.
අමෙරිකානු ජාතිකයෙකු ද මෙම තනතුර සඳහා අයදුම්පතක් යොමු කල බවයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.
කෙසේ වෙතත් මෙම තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් පමණක් බඳවා ගන්නා බැවින් ඔහුගේ අයඳුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණා.

Your Comments