වතු කම්කරු වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා ඉහළ නොදමා කර්මාන්තයෙන් ඉවත්වීමට ක්‍රියා කරන වැවිලි සමාගම් රජයට පවරා ගන්නවා

62

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා ඉහල දැමීමට නොහැකි බව පවසා එම කර්මාන්තයෙන් ඉවත් වීමට වැවිලි සමාගම් ක්‍රියා කළහොත් එම වතු රජයට පවරා ගන්නා බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කලා.
රජයෙන් ලබා දී ඇති බදු සහන , පොහොර සහනාධාර වැනි දෑ හේතුවෙන් වතු කම්කරු දෛනික වැටුප ඉහල නැංවිමට වතු සමාගම්වලට හැකියාවක් පවතින බවයි අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.
මහනුවර අද පැවැති උත්සවයකින් පසු මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සදහන් කළා.

Your Comments