වතු කම්කරුවන්ට අයවැයෙන් දීමනාවක් – රජය එකඟ වෙයි

23

ඉදිරි අයවැයෙන් වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට රජය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් එකඟ වී ඇතැයි දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයේ නායක අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පවසනවා.

හෙතෙම මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින්.

Your Comments