වත්මන් ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකම අමාත්‍යාංශය මෙන්න ! – කැබිනට් නොවන ඇමතිවරයෙකු හෙළි කරයි

35

වත්මන් ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකම අමාත්‍යාංශය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය බව ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ තොරතුරැ තාක්ෂන කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා පවසනවා.

බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් හෙතෙම මේ බව සඳහන් කළා.

” … ආණ්ඩුවේ පසුගිය අවුරුදු පහටම අසාර්ථකම අමාත්‍යාංශය…. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය…

ආණ්ඩුවේ වැඩ පිළිවෙල දැනෙන විදිහට අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන්න ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය අසමත් වෙලා තියෙනවා.

වැඩ කරනවා පමණක් නොවෙයි… වැඩ කරනවා පෙන්වන්නත් ඕන.

මේ වරද තාමත් නිවැරදි කරගෙන නෑ.

අදටත් කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයෙක් නෑ….”

Your Comments