වත්මන් ආණ්ඩුවේ අයවැයට නිදහස් පක්ෂයේ කිසිවෙක් සහය ලබානොදෙනු ඇතැයි මන්ත්‍රී නිමල් ලංසා කියයි

30

වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරිපත් කරීමට නියමිත අයවැයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කිසිවෙකු හෝ සහය ලබා දෙනු ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා නොකරන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් ලංසා මහතා පවසනවා.
ගම්පහ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.


Your Comments