වත්තල මුහුදු තීරයේ තෙල් කාන්දුව ගැන පරිසර නියෝජ්‍ය ඇමතිගේ නිරීක්ෂණයට

15

වත්තල, දික්ඕවිට මුහුදේ සිදු වූ තෙල් කාන්දුව හේතුවෙන් එම වෙරළ තීරයට ඇති වූ හානිය පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා එහි සංචාරයක නිරත වී තිබෙනවා.
ඊයේ පස්වරුවේ එම නිරීක්ෂණ චාරිකාව සිදුකළ බවයි එම අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ.
මෙහිදී තෙල් මුහුදු ජලයට මුසු වීම හේතුවෙන් මුහුදු ජීවීන්ට මෙන්ම ජලජ ශාක වලට සිදු විය හැකි හානිදායක තත්වයන් පිළිබඳව ද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට ලක් වුණා.

Your Comments