වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ අන්තර්ජාලයෙන්

45

වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ මින් ඉදිරියට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්, ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන්න මහතා පැවසුවේ එම වැඩපිළිවෙලට අදාළ මූලික සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවයි.

වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබාදීමේ දී කාලය අපතේ යාම සහ විවිධ අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් නව තාක්‍ෂණික ක්‍රමවේද හඳුන්වාදීමට පියවර ගත් බවයි සරත් ජයමාන්න මහතා කියා සිටියේ.

ඊට අදාළව නව නීති ද සංශෝධනය කිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර, වසර 30 ට ආසන්න කාලයක් සංශොධනය නොවුනු අල්ලස් හා වත්කම් නීතිය සංශෝධණයට අදාළ මහජන හා විද්වත් අදහස් ලබාගැනීම ආරම්භ කළ බව ද ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන්න මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments