ලෝක පරිසර දිනය අද

18

ලෝක පරිසර දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.
මෙවර එහි තේමාව වී ඇත්තේ වායු දූෂණය පරාජය කරමු යන්නයි.
ලොව පුරා සිටින ජනතාවගෙන් 10 න් 9 ක් පමණ වායු දූෂණය හේතුවෙන් විවිධ සංකූලතාවලට ලක්වන බවයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.
මේ අතර පරිසර දිනය නිමිති කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පරිසර ආරක්ෂණ සතියක් ද ක්‍රියාත්මකයි.

Your Comments