ලොව වැඩිම වාහන බද්ද ගෙවන රට ඇමති දුමින්ද කියයි

51

ලොව වැඩිම වාහන බද්ද ක්‍රියාත්මක වන රට ශ්‍රී ලංකාව බව අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ අනුරාධපුරයේ පැවති උත්සවයකින් අතුරතුර මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

එහිදි මාධ්‍යවේදීන් අමාත්‍යවරයාගෙන් පක්‍ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ද විමසා සිටියා.

Your Comments