ලක්ෂ 25කට අධික වටිනාකමකින් යුත් හෙරොයින් තොගයක් සොයා ගැනේ

18

රුපියල් ලක්ෂ 25කට අධික වටිනාකමකින් යුත් හෙරොයින් තොගයක් විශේෂ කාර්ය බලකා බුද්ධි කොට්ඨාසයට ලද තොරතුරක් මත මුල්ලේරියාව කැලණිමුල්ල ප්‍රදේශයේදී සොයාගෙන තිබෙනවා.
ග්‍රෑම් 250කට අධික මෙම හෙරොයින් ප්‍රමාණය සමග කාන්තාවක් ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සඳහන්.
බන්ධනාගාරයේ සිට මෙම මත්ද්‍රවය ජාවාරම මෙහෙයවා ඇති බවටයි තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත්තේ.

Your Comments