ලක්ෂ ගණනක් වැයකරමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ වැවක් නිසා ගොවීන්ට සිදුවූ විපත
(ජයන්ත වීරසේකර - වැල්ලවාය)

28

වැල්ලවාය තෙලුල්ල ජනපද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නයිගල්ආර වැවේ අක්‍රමවත් ප්‍රතිසංස්කරණ නිසා දැඩි පීඩාවකට පත්ව ඇති බව ප්‍රදේශයේ ගොවින් පවසනවා.
වැවෙන් ජලය ලබාගෙන අක්කර සියගණනක් කුඹුරු සහ ගොඩ ඉඩම් වගා කලද
වැව් ජලය නොමැති නිසා කන්න හයක් කිසිදු වගාවක් කිරීමට නොහැකි වූ බවයි ජනතාව මැසිවිලි නගන්නේ.
එම නිසා ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ආර්ථිකය ද කඩා වැටී තිබෙනවා.

2016 වර්ෂයේදී ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රුපියල් ලක්ෂ ගනනක මුදලක් වියදම් කරමින් වැවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කළත් මේ වන විට වැව් බැම්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉරි තැලී විනාශ වී ගොස් ඇති බවයි බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

සොරොව්ව මගින් නිතරම ජලය කාන්දු වන බවත්, වැවේ ජලය රඳා පවතින්නේ නැති බවත් ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙනවා.

 

Your Comments