“ලංවීමේ මිලියන ගණනක ණය ගෙවා අවසන් කරනවා”

25

විදුලි බල මණ්ඩලයේ මිලියන ගණනක ණය ජනතාවට බරක් නොවන පරිදි ගෙවා අවසන් කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

ඒ, තංගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී අදහස් දක්වමින්.

මේ අතර 2020 වර්ෂය වනවිට ඉදිකිරීමට යෝජිත නව එල්.එන්.ජී. (ස්වභාවික ද්‍රව වායු) බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වහා ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍යවරයා නිළධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන්කර ඇති අක්කර 20ක භූමි ප්‍රමාණයට රජයේ ඉඩම් වලින් තවත් අක්කර 10ක ප්‍රමාණයක් එකතු කර හැකි ඉක්මණින් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමටයි විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ හා අදාළ ආයතන නිළධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී තීරණය කර ඇත්තේ.

Your Comments