ලංගමට මිලියන 400ක ලාභයක්

13

පසුගිය 08 වනදා සිට 13 වනදා දක්වා කාලය තුළ රුපියල් මිලියන 400ක ලාභයක් ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය උපයා ඇති බව අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසනවා.

අලු‍ත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලාගිය ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ විශේෂ ප‍්‍රවාහන සේවා මගින් මෙම ලාභය උපයා ගත් බවයි අමාත්‍යරවයා සඳහන් කළේ.

ජනතාවට යළි කොළඹ බලා පැමිණීමට ලබන 22 වනදා තෙක් සැලසුම් කර ඇති බස් සේවා මගින් ද මෙවැනිම ලාභයක් අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා කියා සිටියා.

ලබන 22 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන මෙහෙයුම යටතේ ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් බස්රථ 1350ක් ඈත ගම්වල සිට කොළඹ දක්වා ධාවනයට යොදවා තිබෙනවා.

යොදවා ඇති පෞද්ගලික බස්රථ ගණන 3000ක්.

ඊට සමගාමීව විශේෂ දුම්රිය 11ක් අප්‍රේල් 20, 21, 22 යන තෙදින තුළදී ධාවනයට යොදවන් බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

Your Comments