ඉන්ධන මිල ඉහල දමයි

80

මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 8 කින් ඉහල යන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.

මිල සශෝදනයත් සමග රුපියල් 137 ක්ව පවතින එම වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 145 ක් ලෙස සටහන් වනු ඇති.

ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 7 කින් ඉහළ යන අතර එහි නව මිල රුපියල් 155 ක්.

ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 9 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 118 ක්.

සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දැමීමත් සමග එහි නව මිල රුපියල් 129 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

පෙට්‍රල් 92 රුපියල් 8 කින් (137-145)
පෙට්‍රල් 95 රුපියල් 7 කින් (146-155)
ඩීසල් රුපියල් 9කින් (109-118)
සුපර් ඩීසල් රුපියල් 10කින් (119 129)

සබැඳි පුවත්

පැරණි මිලට ඉන්ධන ලබා දෙන්නැයි ජනපති නියෝග කර ඇති බව අනුර පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි

 

Your Comments