රේගු වර්ජනය අඛණ්ඩව

45

රේගු ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ආරම්භ කළ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනවා.

මේ හේතුවෙන් රේගුවට ලැබිය යුතු ආදායම සියයට 65කින් පමණ අඩු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

රේගු නිළධාරීන්ගේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ අඛණ්ඩව සිව්වන දිනටයි.

රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය ලෙස කටයුතු කළ පී.එස්.එම්.චාල්ස් මහත්මිය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට නාවික හමුදාවේ විශ්‍රාමික නිලධාරියෙකු පත් කිරීමට එරෙහිවයි රේගු ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන්නේ.

වැඩවර්ජනය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරන රේගු මාණ්ඩලික නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් විපුල මිනුවන්පිටිය මහතා..

Your Comments