රූමස්සලට ඔබ්බෙන් විදෙස් රුවල් යාත්‍රාවක් අනතුරක (PHOTOs)

48

ගාල්ල, රූමස්සල ප්‍රදේශයට ඔබ්බෙන් මුහුදේදී ආපදාවට පත් විදේශිය රුවල් යාත්‍රාවක් ගොඩබිමට රැගෙන ඒමට නාවික හමුදාවපියවර ගත්තා.

‘මැන්ගෝ වන්’ (Mango One) නැමැති විදේශිය රුවල් යාත්‍රාවේ එන්ජිමක කාර්මික දෝෂයක් හටගෙන ඇති බවට
නාවික හමුදාවට තොරතුරක් ලැබුණා.

එම යාත්‍රාව ගොඩබිම වෙත රැගෙන ඒම සඳහා නාවික යාත්‍රා දෙකක් පිටත් කර යැවීමට කටයුතු කළා.

ඒ අනුව නාවික හමුදා යාත්‍රා මඟින් එම රුවල් යාත්‍රාවට අයත් නාවිකයින් සහ යාත්‍රාව ආරක්ෂාකාරී ලෙස ගාල්ල වරාය පරිශ්‍රය වෙත රැගෙන ආවා.

ආපදාවට ලක් යාත්‍රාව ශ්‍රි ලංකා මුහුදු සිමාව හරහා තායිලන්තය බලා සංචාරය කරමින් සිට තිබුණා.

යාත්‍රාවේ නාවිකයින් ජර්මනිය සහ තායිලන්තයේ පදිංචිකරුවන්.

යාත්‍රාව අළුත්වැඩියාව සඳහා පෞද්ගලික නෞකා නියෝජිත ආයතනයකට භාර දී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව වටා ඇති සාගරය ප්‍රයෝජනයට ගනු ලබන නාවික හා ධීවර ප්‍රජාවට සිදුවන ඕනෑම උපද්‍රවයකදී සෙවිමේ හා මුදවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා නාවික හමුදාව කටයුතු කරනු ලබනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත සමුද්‍රීය මුදවාගැනීම් සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය (Maritime Rescue Coordinating Centre) මඟින් සිදු කරනු ලබන දැනුම්දීම් වලට අනුව නාවික හමුදාව දේශිය සහ විදේශිය නාවික හා ධීවර ප්‍රජාව ආපදා තත්වයන්ගෙන් මුදවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ඉදිරියටත් සිදු කරයි.

 

Your Comments