රුබෙල්ලා තුරන් කළ දකුණු හා නැගෙනහිර ආසියේ පළමු රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාවත්

21

ජර්මානු සරම්ප හෙවත් රුබෙල්ලා රෝගය තුරන් කළ දකුණු හා නැගෙනහිර ආසියාවේ පළමු රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව නම් කර තිබෙනවා.
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සඳහන් කළේ, බංග්ලාදේශය, භූතානය, මාලදිවයින, සහ නේපාලය යන දකුණු ආසියාතික රටවල් හා නැගෙනහිර ආසියාවේ ටිමෝර් ලෙසතෝ රාජ්‍යය ද මෙම රෝගය තුරන් කිරීමට සමත්ව ඇති බවයි.
නිසි එන්නත් ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු මෙම රටවල් 6 අපේක්ෂිත කාලයට වසර දෙකකට පෙර මෙම ඉලක්කය ජය ගෙන ඇති බව සඳහන්.
2014 වසරේ දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් දකුණු ආසියා කලාපයට 2020 වසරේ දී රුබෙල්ලා පාලනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා.
ඉන් අනතුරුවයි දකුණු ආසියාතික රටවල් විසින් මෙම රෝග මැඩපැවැත්වීම සඳහා වැඩසටහන් ආරම්භ කරනු ලැබුවේ.

Your Comments