රුපියල ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාදයක්

26

රුපියල කඩා වැටීම සම්බන්ධයෙන් මෙම සතිය ඇතුළත පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් පැවැත්වීමට සැළසුම් කර ඇති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා පවසනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ කණ්ඩායම් රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments