රුපියලකින් සහ දෙකකින් ඉන්ධන මිල අඩු කළ හැටි

15

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කරනු ලැබුවා.

මිල සංශෝධනයට අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියලකින් අඩු කිරීමටයි අමාත්‍යංශය තීරණය කළේ.

ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 137ක්.

සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිලද රුපියල් 2කින් අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තිරණය කර තිබෙනවා

එහි නව මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 132ක්

කෙසේ වෙතත් ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුව නැහැ.

Your Comments