රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් විරෝධතාවයක

10

රැකියා ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය විරෝධතා පා ගමනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
අද දහවල් කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිටින් ඔවුන් මෙලෙස විරෝධතාවය ආරම්භ කළේ ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත ගොස් සන්දේශයක් භාරදීම සඳහායි.
මේ හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව හා ඒ අවට ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක රථ වාහන තදබදයක් පවතින බව ද සදහන්.

Your Comments