රාවණා-01 සාර්ථකව කක්ෂගත කෙරේ [Video]

30

රාවණා-1 චන්ද්‍රිකාව සාර්ථකව කක්ෂ ගත කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙකු විසින් නිර්මාණය කළ ප්‍රථම කෘතිම චන්ද්‍රිකාව ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සිට කක්ෂගත කිරීම ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් අද(17) පස්වරු 3.45ට පමණ සිදු කෙරුණා.

රාවණා-1 චන්ද්‍රිකාව පෘථිවියේ සිට කිලෝ මීටර් 400ක් පමණ දුරින් වූ චන්ද්‍රිකා කක්ෂයක් වෙත මුදාහැර තිබෙනවා.

රාවණා-1 සමග නේපාලයේ නේපාලිසැට්-01 සහ ජපානයේ Uguisu(Japan/Kyutech) යන චන්ද්‍රිකා කක්ෂගත කෙරුණා.

Your Comments