රාමසාන් මාසයේදී ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමේදී සීමා

103

හෙටින් ආරම්භ වන රාමසාන් උපවාස මාසයේදී ඉස්ලාම් දේවස්ථාන තුල ශබ්ද විකාශණ යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමේදී සීමා පනවා තිබෙනවා.
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ එම්.ආර්.එම්. මලික් මහතා කියා සිටියේ පිටතට ශබ්දය නොඇසෙන සේ ශබ්ද විකාශණ යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සියළු ඉස්ලාම් දේවස්ථානවලට දැනුම් දී ඇති බවයි.
ඊයේ දිනයේදී නව සඳ දැක ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා රාමසාන් උපවාසය හෙට ආරම්භ කරන බව කොළඹ මහ පල්ලිය දැනුම් දුන්නා.
ඒ අනුව උපවාසය නිමා කිරීමෙන් පසු රාත්‍රියේ ඉස්ලාම් දේවස්ථාන තුල පවත්වන ආගමික කටයුතු කෙටි කරන ලෙසටද දැනුම් දී තිබෙනවා.

Your Comments