රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩි නොකරන බවට මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් සහතිකයක්

19

අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය නියෝජනය කරන පාර්ශව වල වැටුප් ඉහල නැංවිමක් සිදු වුවද ඊට සාපේක්ෂව අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවිය යුතු බවට සිදු කෙරෙන ප්‍රකාශවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමිනුයි මුදල් අමාත්‍යාංශය මේ බව කියා සිටියේ.

එහිදී ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත්තේ 2006 වසරේදී මෙම අමාත්‍ය මණ්ඩල යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව, එමඟින් අධිකරණ නිළධාරින් හට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට සහ නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින්ට වැටුප් වැඩි කළ ද සෙසු පාර්ශව වලට වැටුප් වැඩිවිමක් සිදු කිරීමට නොහැකි බව ද මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

Your Comments