රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු පිරිසක් දිවුරුම් දීමට සූදානමින්

401


නව ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු දිවුරුම් දීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිසක් ඒ සඳහා පැමිණි සිටිනවා.

ඊයේ පෙරවරුවේදී නව ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 29 දෙනෙකු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.
නව කැබිනට් අමාත්‍යංශ සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් ලේකම්වරුන් පත් කිරීමට නියමිතව තිබුණේ අද දිනයේදීයි.
එමෙන්ම අදාළ අමාත්‍යංශ විෂය පථය සහ ආයතන ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය ලබන සඳුදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments