රථ වාහන වැරදි 33කට දඩ වැඩි වෙන හැටි මෙන්න

276

රථ වාහන වැරදි 33ක් සඳහා නියම කෙරෙන ස්ථානීය දඩ මුදල අද සිට වැඩි කරන බව රථ වාහන පොලීසිය පවසනවා.
මීට පෙර දඩ කොළයෙහි සටහන්ව තිබුණේ වැරදි 23 ක් පමණයි.
එමෙන්ම මීට පෙර දින 14ක් ඇතුළත දඩ මුදල ගෙවිය යුතු වුවද, නව ක්‍රමය අනුව තවත් දින 14ක් සඳහා එය දීර්ඝ කර තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත්, එහිදී අය කෙරෙන මුදල දෙගුණ වන බවටයි රථ වාහන පොලීසිය සඳහන් කළේ.
ඒ අනුව, මේ වන විට අදාළ දඩ පත්‍රිකා, සියලු පොලිස් ස්ථානවෙත යොමු කර ඇති බව පොලිස් මාධය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසනවා.

“පැරණි ස්ථානීය දඩ පත්‍රයේ වැරදි 23 සඳහා ස්ථානීය දඩපත් නිකුත් කිරීමට දක්වා තිබුණා.
නව ස්ථානීය දඩ පත්‍රිකාවේ වැරදි 33ක් සඳහා ස්ථානීය දඩ නිකුත් කිරීමට විධි විධාන සදහන්ව තිබෙනවා.

පැරණි ස්ථානීය දඩ පත්‍රිකාවේ සඳහන්ව නොතිබුණු වැරදි 14ක් අලුතින්ම නව ස්ථානීය දඩ පත්‍රිකාවට හදුන්වා දී තිබෙනවා.

බලපත්‍ර නොමැතිව හදිසි සේවා හා පොදුසේවා වාහනයක් පැදවීම රුපියල් 1000ක දඩයක්,
බලපත්‍ර නොමැතිව විශේෂ කාර්ය වාහන පැදවීම රුපියල් 1000ක දඩයක්,
බලපත්‍ර නොමැතිව රසායනික ද්‍රව්‍ය, උපද්‍රවකාරී අපද්‍රව්‍ය පැටවූ වාහනයක් පැදවීම රුපියල් 1000 ක ස්ථානීය දඩයක්,

රියදුරු බලපත්‍රය රැගෙන නොයාම රුපියල් 1000ක දඩයක්,
උපදේශක බලපත්‍රයක් නොමැතිවීම රුපියල් 2000ක දඩයක්,

අධික දුම් පිටවීම රුපියල් 1000ක දඩයක්,

ආසන පටි පාවිච්චි නොකිරීම රුපියල් 1000ක දඩයක්,

වාහනයකින් අධික ශබ්ධය නිපදවීම රුපියල් 1000ක දඩයක්,

මාර්ග සංඥා නොපිළිපැදීම රුපියල් 1000ක ස්ථානීය දඩයක්,

බස් රථවල වැඩිපුර මගීන් රැගෙන යාම රුපියල් 500ක දඩයක්,

ලොරි රථයක හෝ මෝටර් ට්‍රයිසිකල් වෑන් රථවල උපරිම බර ඉක්මවා භාණ්ඩ රැගෙන යාම රුපියල් 500ක දඩයක්,

මෝටර් වාහන පිළිබඳ නියෝග උල්ලංඝනය කිරීම රුපියල් 1000ක දඩයක්,

දුම් සහතිකය හෝ යෝග්‍යතා සහතිකය රැගෙන නොයාම රුපියල් 500ක දඩයක්….”

නව දඩ පත්‍රයේ අවම ස්ථානීය දඩ මුදල රුපියල් 500ක් ද , උපරිම දඩ මුදල රුපියල් 3000ක් ද වන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

“… පැරණි දඩ පත්‍රිකාවේ තිබුණ අවම දඩය රුපියල් 20ක්, උපරිම දඩය තිබුණේ රුපියල් 5,000ක දඩයක්.
නව ස්ථානීය දඩ පත්‍රිකාවේ අවම දඩය රුපියල් 500ක් උපරිම දඩය රුපියල් 3000ක්.

ස්ථානීය දඩ පත්‍රිකා සඳහා තැපල් කාර්යාලවලින් මෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින්ද දඩ මුදල් ගෙවීම් කළ හැකියි….”

Your Comments