රට සංවර්ධනයෙන් පරිපූර්ණ කරන බව ඇමති සජිත් කියයි

8

අපනයනය කේන්ද්‍ර කරගත් ආර්ථික ක්‍රමයක් බිහි කර රට සංවර්ධනයෙන් පරිපූර්ණ කරන බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා කියා සිටියේ උදා ගම්මාන තුනක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමින්.

‘ජෝසප්වාස් නගර්’ සහ ‘ජෝසප් පුරම්’ උදා ගම්මාන දෙකෙහි ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ්‍යාව 95ක්.

ගම්මාන දෙක අංග සම්පූර්ණව ඉදිකිරීම සඳහා වැයකළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 860ක් වන අතර පිරිසිදු පානීය ජලය, විදුලිය, ප්‍රවේශ මාර්ග හා විධිමත් අභ්‍යන්තර මාර්ග ඇතුළු සියලු යටිතල පහසුකම් වලින් මෙම උදා ගම්මාන දෙක සමන්විතයි.

මෙම උත්සවයට සමගාමීව නිවාසලාභීන් 95 දෙනාට නිවාස හිමිකම් පත්‍ර ප්‍රදානය හා රුපියල් ලක්ෂ 475 ක් වටිනා සංවර්ධිත බිම් කොටස් 95 ක හිමිකම නොමිලේ ලබාදීම, ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 50 කට රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් වටිනා ‘විසිරි නිවාස ණය’, පවුල් 50 කට රුපියල් ලක්ෂ 50 ක් වටිනා නිවාස ණය හා ආධාර, රුපියල් ලක්ෂ 10 ක් වටිනා ‘සොඳුරු පියස නිවාස ණය’, ‘ශිල්ප සවිය’ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යාසලාභින් 107 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 53 ක් වටිනා ප්‍රතිලාභ, පාසල් ළමුන් සඳහා රුපියල් 16,000ක් වටිනා පොත් කට්ටල සහ දෘෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයින් 128 දෙනෙකුට නොමිලේ ඇස් කණ්නාඩි ප්‍රදානය කිරීමද අමාත්‍යවරයා අතින් සිදු කෙරුණා.

Your Comments