රට අත්පත් කර ගැනීමට කිසිවිටෙකත් අමෙරිකාවට ඉඩ තබන්නේ නෑ

9

රට අත්පත් කරගැනිමට කිසිවිටකත් අමෙරිකාවට ඉඩ නොතබන බව අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදින් නැගු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කලා.

Your Comments