රටේ සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ භේදයකින් තොරව සැම පුරවැසියෙකුටම ලැබිය යුතුයි

4

රටේ සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ සෑම පුරවැසියෙකුටම භේදයකින් තොරව ලැබිය යුතු බව අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පවසනවා.
මාතර ප්‍රදේශයේ, පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments