රටේ පොදු අනන්‍යතාවයට අනුව සියලු ආගම් අදහන පුද්ගලයින් සමාජයේ හැසිරිය යුතුයි

7

රටේ පොදු අනන්‍යතාවයට අනුව සියලු ආගම් අදහන පුද්ගලයින් සමාජයේ හැසිරිය යුතු බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.
කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති ජනහමුවක් අමතමින් හෙතෙම ඒ බව කියා සිටියා.

Your Comments