රටේ පොදු අනන්‍යතාවයට අනුව සියලු ආගම් අදහන පුද්ගලයින් සමාජයේ හැසිරිය යුතුයි

11

රටේ පොදු අනන්‍යතාවයට අනුව සියලු ආගම් අදහන පුද්ගලයින් සමාජයේ හැසිරිය යුතු බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.
කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති ජනහමුවක් අමතමින් හෙතෙම ඒ බව කියා සිටියා.

Your Comments