රටේ ඖෂධ හිඟය කුමන්ත්‍රණයක් විය හැකියි

14

රට තුළ පවතින ඖෂධ හිගයට හේතුව කුමන්ත්‍රණයක් විය හැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා.
කොලඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා එම අදහස් පළ කළා.

Your Comments