රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කළ හැකි එකම පුද්ගලයා ගෝඨාභය පමණයි

8

මේ වන විට රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කල හැකි එකම පුද්ගලයා වන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.

මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේ ගලගෙදර පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල කරමින්.

Your Comments