රටට වගකිවයුතු ජනපතිවරයෙක් සහ ඇමතිවරයෙක් සොයා ගැනීමට අපහසුවෙලා

26

රටට වග කිවයුතු ජනපතිවරයෙක් සහ ඇමතිවරයෙක් සොයා ගැනීමට මේ වන විට අපහසු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.
ඌව පළාත් සභා මන්තී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා මේ බව කියා සිටියේ ඉහළ දැමුණු ඉන්ධන මිලට විරෝධය පළ කරමින් බදුල්ලේ පැවති විරෝධතාවකට එක්වෙමින්.
යහපාලන ආණ්ඩුව මේ රටේ ජනතාවගේ කර මත හිස මත එන්න එන්න බර පටවන සීමාවේ නිමක් කොණක් නෑ. අද වගකියන ඇමැතිවරයෙක් ජනාධිපතිවරයෙක් හොයා ගන්න බෑ. මේ වන විට දෙවන පාරටත් මාස දෙකක් යන්න ඉස්සෙල්ලා තෙල් මිල ඉහළ දැම්මා.

Your Comments