රටට අහිතකර කිසිදු ගිවිසුමකට ‘ජනපති සජිත්’ අත්සන් නොකරන බව කබීර් කියයි

6

රටට හානියක් වන කිසිදු ගිවිසුමකට අනාගතයේ දී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපතිවරයා ලෙස අත්සන් නොකරන බව අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසනවා.

එම්.සී.සී සහ සෝෆා ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යරවයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments