රජයේ පාසල් විවෘත කිරීමේ පළමු අදිරය අද

11

සියලුම රජයේ පාසල් 5, 11 සහ 13 යන ශ්‍රේණි සඳහා අද සිට ආරම්භ කර තිබෙනවා.
කොවිඞ් 19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙනුයි සියලුම පාසල් වසා දැමීමට රජය පසුගිය දා තීරණය කළේ.
අද දිනයේ 11 සහ 13 ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 3.30 දක්වා අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන ලෙසයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී ඇත්තේ.
එමෙන්ම පහ ශේණියේ සිසුන් සඳහා පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 1.30 දක්වා අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කෙරෙනු ඇති.
පාසල් යළි විවෘත කිරීමේ දෙවන අදියර ලෙස 10 සහ 12 ශ්‍රේණි සිසුන් සඳහා එළඹෙන ජූලි මස 20 වැනිදා සිට පාසල් ආරම්භ කෙරෙන අතර 3,4,6,7,8 සහ 9 යන ශ්‍රේණිවල දරුවන් සඳහා පාසල් ආරම්භ කෙරෙනුයේ ජූලි මස 27 වැනිදා සිටයි.
මෙහි අවසන් අදියර යටතේ 1 සහ 2 ශේණිවල සිසුන් සඳහා එළඹෙන අගෝස්තු මස 10 වැනිදා පාසල් ආරම්භ කිරීමටයි මේ වන විට සැළසුම් කර ඇත්තේ.

Your Comments