රජයක වගකීම ඇමැති සජිත් පහදයි

7

රජයක වගකීම කෙසේ හෝ ජනතාව වෙත සහන සැලසීම බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති වැඩසටහනකට එක්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.

 

Your Comments