යෝජිත ආණමඩුව කාර්මික විද්‍යාලයේ ඉදිකිරීම් ඇරඹෙයි

17

යෝජිත ආණමඩුව කාර්මික විද්‍යාලයේ ඉදිකිරීම් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාළිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

මෙම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රජය වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 3882 ක්.

නවීන පාඨමාලා හැදෑරීමට තරුණ තරුණියන් වෙත අවස්ථාව හිමිකර දීම මෙහි අරමුණ බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

ආණමඩුව නගරයට නුදුරින් ඉදි කෙරෙන මෙම කාර්මික විද්‍යාල භූමිය අක්කර ගණනාවකින් සමන්විත වන අතර, ලෝකයේ වැඩි ඉල්ලු‍මක් සහිත ක්ෂේත්‍ර මත පදනම් වෙමින් පාඨමාලා සකස් කිරීමට නියමිතයි.

සිසු සිසුවියන් 700 ට පමණ එකවර පාඨමාලා හැදෑරීමේ පහසුකම්වලින් ද මෙම විද්‍යාලය සමන්විත වන බව පාළිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කළා.

Your Comments