යාපනය මනියම්තෝට්ටම් ප්‍රදේශයේ කිතුණු සුරුවමක් පාරේ ගසා කඩා දමලා
මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

30

යාපනය, මනියම්තෝට්ටම් ප්‍රදේශයේ මාර්ගය අසල පිහිටි කිතුණු දෙව් මැදුරක සුරුවමක් අද(17) අලුයම කිසියම් පිරිසක් කඩා දමා ඇති බව යාපනය පොලිසිය පවසනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ ධීවර රැකියාව සඳහා යන පිරිසක් සුරුවම කඩා දමා ඇති බව දැක පොලිසිය දැනුවත් කළ බවයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශවාසීන් පැවසූවේ අරියාලෙයි, මනියම්තෝට්ටම් ප්‍රදේශයේ පැවති මාතා සුරුවමක් දෙව් මැදුරු කුටියෙන් ඉවතට ගෙන කිසියම් පිරිසක් සුරුවම මාර්ගයේ ගසා කඩා දමා ඇති බවයි.

ප්‍රදේශයේ කිතුණු ජනතාව මහත් බැතියෙන් පුජාවන් පැවැත්වු සුරුවමක් එලෙස කඩා දමා ඇති අතර, කිසියම් කඩාකප්පල්කාරි පිරිසක් මෙය සිදුකරන්නට ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා. එසේම ඔවුන් පවසන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පරීක්ෂණයක් සිදු කර වරදකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යාපනය පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවනු ලබනවා.

Your Comments