යාපනය අච්චුවේලි ප්‍රදේශයෙන් මිනිස් අස්ථි කොටස් කිහිපයක් සොයා ගැනේ

14

යාපනය, අච්චුවේලි ප්‍රදේශයේ විදුලි කණු සිටුවීම සඳහා වළවල් හැරීමේදී මිනිස් අස්ථි කොටස් කිහිපයක් සොයා ගත් බව පොලීසිය පවසනවා.
අදාළ අස්ථි කොටස් සම්බන්ධයෙන් යාපනය මල්ලාකම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කළ බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.
යාපනය මල්ලාකම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ නියෝග යටතේ යාපනය රෝහල් අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරිවරයා අදාළ ස්ථානය අද දින පරීක්ෂා කිරීමට නියමිත බව සඳහන්.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අච්චුවේලි පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවනවා.

 

Your Comments