යාපනයේ පහරදීම් සහ දේපළ හානි කිරීම්වලට විස්සක් අත්අඩංගුවට

23

යාපනය ප්‍රදේශයේ පසුගිය දිනවල සිදුවූ පහරදීම් සහ දේපළ හානි කිරීම්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් විසි දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
යාපනය ප්‍රදේශය භාර උසස් පොලිස් නිලධාරියෙකු සදහන් කළේ යාපනය, කෝපායි, චුන්නාක්කම් සහ මනිපායි යන ප්‍රදේශවල සිදුකළ වැටලීම්වලදී ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.
මොවුන් අතර, ආවා කල්ලි සාමාජිකයින් ද වන බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.
සැකකරුවන්ගෙන් තවදුරටත් ප්‍රශ්න කිරීම් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments